5608

Nhà Sách Tài Chính

Địa chỉ : 757/29 Quang trung, Gò Vấp, Tp HCM
Điện thoại : 085.428.9533 – 0917.797.800
Fax : 0854289533
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Nhà Sách Tài Chính

Tên viết tắt : Sách tài chính
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 757/29 Quang trung, Gò Vấp, Tp HCM
Điện thoại : 085.428.9533 – 0917.797.800
Fax : 0854289533
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 06/05/2013
Tên giám đốc : Phạm Văn Dũng