5310

CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI BÌNH CHÁNH

Địa chỉ : 62/11 đường Trương Phước Phan,P.Bình Trị Đông,Quận Bình Tân
Điện thoại : 0837620883
Fax : 0837620882
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI BÌNH CHÁNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 62/11 đường Trương Phước Phan,P.Bình Trị Đông,Quận Bình Tân
Điện thoại : 0837620883
Fax : 0837620882
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Trần Việt Quang