2513

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀN PHÚ

Địa chỉ : 78 Phan Sào Nam, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.39122575
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀN PHÚ

Lĩnh vực kinh doanh :
• Sản xuất hàng dệt, vải sợi; gia công vải sợi (không tẩy nhuộm, hồ, in tại trụ sở). Mua bán tơ, sợi. Mua bán máy móc - thiết bị ngành dệt may. Mua bán hóa chất. Nhuộm sợi
Địa chỉ : 78 Phan Sào Nam, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.39122575
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Tên giám đốc : Đoàn Minh Đức
Di động : Đăng nhập Can view