7813

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ROSSA PHARMA

Địa chỉ : 35/9B Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08-392 060 13
Fax : 08 629 588 74
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ROSSA PHARMA

Tên viết tắt : ROSSA PHARMA INTERNATIONAL CO.,LTD
Lĩnh vực kinh doanh :
• Thuốc làm đẹp
Địa chỉ : 35/9B Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08-392 060 13
Fax : 08 629 588 74
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 14/07/2008
Ngày thành lập : 15/07/2008
Tên giám đốc : Nguyễn Hồng Phương

Intro CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ROSSA PHARMA